Oddíly

30. Dívčí oddíl

Náš oddíl se poprvé sešel 14. března 1990 díky naší zakladatelce Bylince. Klubovnu měl v jiné části Brna, než má dnes – v Řečkovicích. Od té doby se toho hodně změnilo: tehdejší světlušky k nám už posílají svoje děti, do programu jsou zapojovány stále nové prvky, nejrůznější rukodělné činnosti, sportovní a outdoorové aktivity. Jedno však stále přetrvává, a to je přátelství a nadšení pro skautský způsob života.

O víkendech se konají výlety do přírody, vícedenní výpravy, či jiné kulturní nebo sportovní akce. Některé akce, jako jsou třeba podzimky o podzimních prázdninách, máme spolu s chlapeckým 94. oddílem. O Vánocích pořádáme pro rodiče a veškeré příbuzenstvo vánoční besídku. Vyvrcholením celého roku je čtrnáctidenní letní tábor ve stanech s podsadou.

Bližší informace o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách www.30dbo.skauting.cz.

94. oddíl Mirka Klepáče

Náš oddíl spatřil světlo světa před více jak 70ti lety a i přesto, že byl v minulosti skauting několikrát oficiálně zakázán, funguje oddíl prakticky nepřetržitě až do dnešních dnů.

„Devadesátčtverka“ má nyní čtyři družiny, které se setkávají jednou týdně a potom vždy první středu v měsíci, kdy se sejde celý oddíl. Dvě družiny jsou vlčata, tedy kluci přibližně od 6 do 11 let, další dvě jsou skautské a patří sem věková kategorie 11 až 15 let.

Od podzimu 2019 funguje také naše separátní družina v Černovicích.

A co že to vlastně děláme? Kromě pravidelných schůzek jezdíme samozřejmě na výpravy, které trvají obvykle od pátku do neděle. Výprava bývá zpravidla jednou do měsíce. Občas se účastníme kulturních akcí jako je divadlo, kino nebo výstava, jindy chodíme třeba plavat nebo bruslit.

Vyvrcholením činnosti je samozřejmě třítýdenní letní tábor ve stanech s podsadou.

Všichni vedoucí mají potřebné vzdělání, které je nezbytné pro práci s dětmi a je akreditováno MŠMT.

Další podrobnosti najdete na stránkách www.94bo.skauting.cz

Roverský kmen Tilia

Jde o uskupení starších skautů a skautek označovaných jako roveři a rangers. S nepravidelnou pravidelností se již od roku 2009 schází, aby naplňoval roverské heslo SLOUŽÍM.

Činnost vychází z imperativu služby, která má být prospěšná druhým lidem. V minulosti jsme například uspořádali benefiční sbírky, předvánoční programy v domově pro seniory nebo v dětských domovech, sadili jsme květiny, pomáhali při živelných pohromách nebo čistili veřejná prostranství od odpadků. Důležitá je také činnost „dovnitř“, kdy se scházíme k debatám, sledování dokumentárních snímků nebo plánování další činnosti.

Ale hlavně – jsme rádi spolu a baví nás být aktivní, takže si organizujeme plesy, jezdíme na výpravy i na skautské akce jako Obrok. Nebojíme se ani cest do zahraničí na Jamboree, Roverway, Intercamp a podobně, byli jsme v Nizozemsku, USA, Belgii, Francii, na Islandu nebo ve Francii.