Klub přátel Junáka

Klub přátel Junáka je sdružením lidí, kteří se rozhodli přihlásit se k myšlenkám skautingu a chtějí podpořit Junáky ve výchově mladé generace. Smyslem klubu je umožnit zapojení do skautského dění širokému okruhu lidí především z řad rodičů, bývalých členů, sympatizantů, ale také aktivních občanů z našeho okolí, kteří jinak se skautingem nemají zkušenost. Členem se může stát každý, kdo sdílí naši touhu formovat budoucnost skrze výchovu mládeže v duchu skautských ideálů.

„Snažme se zanechat svět o trochu lepším, než jak jsme jej našli.“

Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu

Proč být v klubu

Můžete se podílet na činnosti našeho skautského střediska a ovlivnit dění v něm, spojíte se se zajímavými lidmi ze svého okolí a dost možná najdete nové přátele, užijete si občasné akce pro členy klubu, můžete se podělit o své znalosti a dovednosti, např. uspořádat přednášku na klubovně, workshop na táboře, výlet na zvláštní místo, tímto vším můžete inspirovat a obohatit nejen ostatní členy klubu, ale zejména děti a mladé lidi ve středisku, budete mít možnost pomoci s realizací větších akcí pro veřejnost, stavbou tábora nebo i s přípravou náročnějšího programu při běžné činnosti, vyjádříte tak svou podporu skautingu a jeho myšlenkám, pomůžete židenickým skautům v rozvoji do dalších let.

Způsob organizace

Klub přátel skautingu při středisku Mafeking Brno vzniká a zaniká rozhodnutím střediskové rady. Rovněž pravidla fungování klubu a způsob jeho organizace stanovuje středisková rada.

Klub nemá vlastní právní subjektivitu, je neformálním sdružením a je zaštítěn střediskem. Členové klubu mohou, ale nemusejí být registrovanými členy Junáka.

Přihláška ke stažení (PDF)

Online přihláška