O středisku

Naše středisko (plným názvem Junák – český skaut, středisko Mafeking Brno, z. s.) funguje v Brně v městských částech Židenice a Černovice a je součástí celostátní organizace Junák – český skaut, z. s.

Máme přes 200 členů ve věku od 5 do 95 let, sdružujeme 2 oddíly mladších členů a kmen dospělých. Středisko má vlastní právní subjektivitu a zodpovídá za činnost oddílů.

Skauting staví před člověka příležitosti

Být členem týmu, mít kamarády
Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
Rozvíjet se, růst
Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
Hledat směr pro svůj život

Činnost

Družinové schůzky


Jsou pravidelná setkání skupin vrstevníků pod vedením staršího rádce. „Družinovky“ probíhají jednou týdně v klubovně.

Oddílové schůzky


Jsou setkání všech členů oddílu bez rozdílu věku (v tomto týdnu se nekonají družinovky). Každý člen zdarma obdrží oddílový měsíčník čáry vlka, bílý směs.

Výlety


Jednou měsíčně jezdí družiny, oddíly nebo i celé středisko buď na jednodenní výlet do přírody nebo do tělocvičny či na výstavu apod.

Výpravy


Zhruba jednou do měsíce pořádáme třídenní výpravy zejména do Beskyd, Moravského krasu či na Vysočinu, kde máme střediskovou základnu Chlebské.

Tábory


Naše středisko každoročně pořádá dva letní tábory v podsadových stanech – chlapecký a dívčí – v délce dva nebo tři týdny.

Aktivity pro rovery a rangers


Jamboree, Roverway, roverský kmen, skautské století, vzdělávání, expedice (Mt. Blanc, Triglav, atd.).

Akce pro veřejnost


Dětský den, úklid Bílé hory, postavme školu v Africe, předvánoční dílny.

Vize našeho střediska

Skauting, to jsou dvě základní věci parta a příležitost. Chceme, aby v našem středisku každý našel svou partu přátel, aby byl s ostatními rád. A také aby tu našel příležitost žít dynamicky, smysluplně a aktivně. Vycházíme přitom z odkazu zakladatelů R. Baden-Powela a A. B. Svojsíka, ale zajímáme se o současné výchovné a vzdělávací postupy.

Ve středisku jsme si stanovili dlouhodobou vizi, kde jsme si stanovili, na které oblasti se chceme v budoucnu nejvíce zaměřit. S vizí aktivně pracujeme, slouží pro nás jako vodítko.

Vize našeho střediska

Výroční zprávy

za rok 2017 (PDF)
za rok 2016 (PDF)
za rok 2015 (PDF)