Nové tábořiště u Kdousova

Po dlouhém hledání a rozvažování jsme se rozhodli uspořádat letošní letní tábory na novém místě. Našli jsme krásnou a velkou louku poblíž obce Kdousov (okres Třebíč) a podepsali s vlastníkem nájemní smlouvu. Bude potřeba postavit táborovou kuchyň, nová kamna, mostky a lávky přes potok a další táborové stavby. Zkrátka, čeká nás spousta práce se zařizováním a zabydlováním, ale těšíme se na to. Držte nám palce!